Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2020 sẽ ra sao?

Ảnh hưởng của dịch Covid đã làm quỹ đạo vận động của thị trường bất động sản năm 2020 có sự thay đổi. Dưới đây…

02/07/2020